Begroting 2019

Meedoen

1. Omschrijving

Het is belangrijk dat alle inwoners van Vught en Cromvoirt blijven meedoen in onze samenleving. Met dat doel continueren en versterken we het bestaand lokaal sociaal beleid. We zorgen voor een verdere doorontwikkeling van Wegwijs+ voor een goede, integrale ondersteuning. We vragen speciale aandacht voor de financiële risico’s van de jeugdzorg.

Taakvelden

 

Tot het programma Meedoen horen de taken:
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen, Begeleiding statushouders, De jeugd doet volop mee, Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg,

Ondersteuning bij armoede en zorg, Meedoen en economisch zelfstandig zijn,

Gezond meedoen, Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen).

2. Uitwerking