Begroting 2019

Leven

1. Omschrijving

 
We willen de kwaliteit van het leven in Vught verder verbeteren. Daartoe zijn afspraken gemaakt over onderwijs, sport, cultuur(historie) en economische ontwikkelingen.

Taakvelden

 

Tot het programma Leven horen de volgende taken:
Economische ontwikkeling, Economische promotie, Onderwijshuisvesting, Onderwijsbeleid en leerlingenzaken, Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media.

2. Uitwerking