Begroting 2019

Besturen

1. Omschrijving

De gemeente Vught wil een betrouwbaar en open bestuur vormen voor alle inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente. We staan ervoor open om de verantwoordelijkheid van delen van de gemeente Haaren over te nemen. De coalitiepartijen wensen verder extra aandacht te geven aan (de beleving van) veiligheid in de gemeente.

Taakvelden

 
Tot het programma Besturen horen de taken:

Bestuur, Burgerzaken, Crisisbeheersing en brandweer, Openbare orde en veiligheid.

2. Uitwerking